Kategorie

Gwarancja na amortyzatory KONI
Producent ( firma KONI ) gwarantuje nabywcy usunięcie ujawnionych wad materiałowych i produkcyjnych w okresie 24 miesięcy licząc od dnia nabycia nowego amortyzatora w punkcie sprzedaży. Gwarancją nie są objęte elementy gumowe podlegające zużyciu podczas eksploatacji. Odpowiedzialność firmy KONI w zakresie gwarancji sprowadza się do naprawy lub wymiany amortyzatora i nie obejmuje przekraczających wartość amortyzatora kosztów. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego montażu, złego doboru amortyzatora i wykorzystywaniem go w ekstremalnych warunkach terenowych lub sportowych. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na żądanie.